JANUÁR: BOLDOGASSZONY HAVA

 

A polgári év nem mindig január elsején kezdődött, ez csak a XVII. század óta van így. Azért nevezzük polgári évnek, mert van egyházi év is, ami adventtel kezdődik.

 • Január 01.    
  Gonoszjáró napnak számított. Reggel a legények és a pásztorok mindenféle eszközzel zajt keltettek, hogy elűzzék a gonoszt. Addig zörögtek, amíg fel nem ébredtek az állatok és a családok.  Azt tartották, hogy ki mit csinál ezen a napon, azt fogja tenni egész esztendőben. Azért is voltak jókedvűek, s ettek, ittak sokat e napon, hogy egész évben így legyen.
 • Január 06. Vízkereszt
  Ez a nap a karácsonyi ünnep zárónapja, s e napon kezdődik a farsang ideje, mely hamvazószerdáig tartó több hetes, változó hosszúságú időszak. Vízkereszt napján Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük.
  Arra is ezen a napon emlékezünk, hogy a három napkeleti bölcs vagy király meglátogatta a kis Jézust. A háromkirály-járásra előre készültek a gyerekek. A házaknál eljátszották, elénekelték a bölcsek látogatásának történetét.
 • Január 17.
  Szent Antal napja. Ezen a napon ébrednek a fák. Ha valaki kimegy még napfelkelte előtt az erdőbe, akkor hallani fogja, hogy ahogy megjelenik a nap a látóhatáron, a fák recsegve-ropogva „nyújtózkodnak”, ébredeznek. A fák ugyanis október 31-én, Farkas napján elalszanak, nedvkeringésük szinte leáll. Ilyenkor érkezik el a favágás, fadöntés ideje, ami Szent Antal napjával véget ér.
 • Január 22.
  Vince napjával az újulás győz a tél sötét erői fölött. A téli hidegből lassan éledni kezd a természet.
 • Január 23. Mária eljegyzése
  Mária menyegzőjének is mondjuk, Szűz Mária menyasszonnyá válásának ünnepe. E napot általában az asszonyok ünnepelték meg imádsággal, s volt ahol még meg is terítették az asztalt, mintha lakodalom lenne a háznál. A hosszú, folyamatos ima szabaddá teszi a lelkünket, hogy ne földi dolgokon járassuk az eszünket, hanem a Jóistenre figyeljünk, az Ő világába lépjünk. A lelkünket imádsággal mindig rendbe tehetjük. Isten világa jól megfér az ember világával, s a Jóisten csak azt kéri tőlünk, hogy minden helyzetből tudjunk Hozzá visszatérni.
  Ezen a napon emlékeztek még a kánai menyegzőre is, ahol Jézus először tett csodát földi életében: a korsókat vízzel tölteti meg, s a vizet finom borrá változtatja.
 • Január 25.
  „Pál fordulásával” visszafordíthatatlanul megkezdődik az újulás.

„Kerek istenfája,
 Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma,
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra."