HITVALLÁS

 

                                                   Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
                                                   Hiszek egy isteni örök igazságban.
                                                   Hiszek Magyarország feltámadásában.

                                                   Ez az én vallásom, ez az én életem.
                                                   Ezért a keresztet vállaimra veszem.
                                                   Ezért magamat is reá feszíttetem.

                                                   Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
                                                   Szeretném égetni reszketők lelkébe,
                                                   Lángbetűkkel írni véres magyar égre.

                                                   Ez a hit fegyver, hatalom és élet,
                                                   Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
                                                   Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

                                                   E jelszót, ha írod lobogód selymére,
                                                   Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
                                                   Halottak országát feltámasztod véle.

                                                   Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted.
                                                   Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted.
                                                   Asszony, ki tanítod, áldott lesz neved.

                                                   Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél.
                                                   Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél.
                                                   Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

                                                   Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött.
                                                   Mert az minden halál és kárhozat fölött,
                                                   Az élet Urával szövetséget kötött.

                                                   Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
                                                   Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
                                                   Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

                                                   Annak lába nyomán zöldül a temető,
                                                   Virágdíszbe borul az eltiport mező,
                                                   Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

                                                   Napsugártól fényes lesz a házatája,
                                                   Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
                                                   Minden nemzetségén az Isten áldása.

                                                   Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő,
                                                   Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
                                                   Magyar, legyen hited, s tied a jövendő.

                                                   Magyar, legyen hited és lészen országod,
                                                   Minden nemzetek közt az első, az áldott,
                                                   Isten, amit Néked címeredbe vágott.

                                                   Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
                                                   Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
                                                   Véreddé váljon az ige, az eszme:

                                                   Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
                                                   Hiszek az isteni örök igazságban.
                                                   Hiszek Magyarország feltámadásában.

Papp-Váry Elelmérné Sziklay Szeréna